Edit: 18.4.2018 EVi


Koulutuslupa on voimassa - tiedustele.


Kerhomme antaa vaatimusten mukaista koulutusta kerhon jäsenelle LAPL(A) ja PPL(A)-lupakirjaa varten. Se on yksityislentäjän lupakirja (PPL eli Private Pilot License), joka antaa oikeuden lentää yksimoottorista lentokonetta (A eli Aircraft). Lupakirjan saa normaalin terveyden omaava, vaatimukset täyttävä, henkilö - jotkut sairaudet saattavat kuitenkin olla esteenä.


Tyypillisesti koulutus kestää noin 6 kuukautta ja sisältää minimissään 100 tuntia teoriaopetusta sekä 45 tuntia (PPL) lentokoulutusta. Koulukoneena Kotkan Ilmailukerhossa on Piper Cherokee-140, OH-PDU (kuva tuossa yläkulmassa).


Kurssin hinta muodostuu seuraavasti:

1. Ilmailulääkärin tarkastus

2. Teoria (verkko-/lähiopetus)

3. Lennot, minimissä 45h (PPL) tai 30h (LAPL) x koneen tuntihinta

4. Lennonopettajan kulukorvaukset

5. Teoriakoemaksut

6. Lentokoe

7. Lupakirjan lunastus

Suurin kulu on lentokonekustannus, jonka voi maksaa kolmessa erässä etukäteen lentojen edistymisen mukaan.


Kotkan Ilmailukerho järjestää tarvittaessa myös mm. yölentokoulutusta. Kun olet kiinnostunut oman lentolupakirjan hankkimisesta tai vanhentuneen lupakirjan voimaan saattamisesta, niin ota yhteyttä  - yhteystietoja on täällä.Lupakirjakoulutuksen vaiheet

 

Seuraavassa on yritetty suhteellisen lyhyesti, ei välttämättä tarkasti eikä tyhjentävästi, kuvata lentolupakirjan suorittamisen eri vaiheet.


0.

Tutustumislennolla, 

jonka voit sopia lennonopettajan kanssa ennen koulutusta, voit käydä kokeilemassa, miltä lentokoneen ohjaaminen tuntuu  - yhteystietoja on täällä.


1. 

Lupakirjakoulutuksen antajalla (yleensä kerho tai lentokoulu) tulee olla voimassaoleva koulutuslupa.


2. 

Koulutuksen alussa:

- todetaan riittävä terveydentilasi ilmailulääkärin tarkastuksessa


3. 

Koulutuksessa annetaan 'lomittain' teoria- ja lentokoulutus.Teoriakoulutuksessa 

käydään läpi alla lueteltuja aiheita lennonopettajan opastuksella tai itsenäisesti. Aiheesta kerrotaan pienehkö asiakokonaisuus ja sen jälkeen tehdään muutama 'testikysymys', joihin pitää vastata.


Teoriakoulutuksen voi suorittaa myös verkossa.
Lentokoulutuksessa aloitetaan yhdessä opettajan kanssa lentämisen harjoittelu.


Alussa keskitytään koneen perusohjaamiseen ja erityisesti laskeutumisen harjoitteluun. Kun riittävä taito on saavutettu (tämän arvioi 2 lennonopettajaa), on yksinlennon aika - ehkä lentokoulutuksen jännittävin vaihe.


Tämän jälkeen jatketaan yksinlentojen harjoittelua ja yhdessä opettajan kanssa harjoitellaan matkalentoja, kunnes seuraavana on vuorossa yksinmatkalento - jännittävä kokemus sekin.


Lentämisen olennainen tekijä on vallitseva sää (tuulet, pilvikorkeus....) joten koululentojakin kannaisi lentää aina 'hyvän sään aikana' jotta homma edistyy!


4. 

Kokeet pidetään koulutuksen jälkeen:

1. teoriakokeet, yllä mainituista aiheista, ovat viranomaisen järjestämät tiettyinä aikoina tietyissä paikoissa ja niihin tulee ilmoittautua


2. lentokoe lennetään valtuutetun tarkastuslentäjän kanssa ja sen suoritusajankohta sovitaan tarkastuslentäjän kanssa


5. 

Lupakirjahakemus (PPL(A))  tehdään Trafiin ja sen liitteeksi tulevat koulutustodistus ja lentokoelausunto.


6. 

Odotellaan kaikessa rauhassa 'pienen ikuisuuden' verran :))


7. 

Lupakirjan voit sitten lunastaa 'pientä korvausta' vastaan :))


Lupakirja, joka  on voimassa toistaiseksi


Lupakirjaan tulee SEP (SinglePistonEngine) -kelpuutus, joka on voimassa 2 vuotta. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa:

a) 'kertauskoululennolla' lennonopettajan kanssa edellyttäen, että olet lentänyt viimeisen 12 kk aikana 12 tuntia. Lennonopettaja merkitsee '2v-jatkon' suoraan SEP-osaan.

b) 'tarkastuslennolla', mikäli edellinen tapa ei ole mahdollinen. Tämä lennetään tarkastuslentäjän kanssa - tämä tapa on 'byrokraattisempi' ja hinnakkaampi.


Medikaali, joka on voimassa maksimissaan 5 vuotta haltijansa iästä riippuen ja se uusitaan käymällä ilmailulääkärin tarkastuksessa. Lääkäri tulostaa uuden medikaalin ja Trafikin muistaa laskulla :(.


HUOM! Olet 'lentokelpoinen', kun kaikki lappuset ovat voimassa. Käytännössä joku osa voi lipsahtaa helposti vanhaksi, kun voimassaolopäivämäärät kulkevat 'eri tahtiin'.


8. 

Ja sitten lentämään ja matkustajiakin saa ottaa kyytiin (LAPLilla vasta 10h jälkeen). Niin ja tästähän se 'ikuinen lentoharjoittelu' sitten alkaa.


Ei kuitenkaan millä tahansa lentsikalla - kuhunkin erilaiseen lentokonetyyppiin pitää olla 'tyypit'. Tämä tarkoittaa sitä, että luetaan ko. koneen lentokäsikirja, josta on sitten muutama koekysymys. Sen jälkeen lennetään lennonopettajan kanssa ja tutustutaan koneen lento-ominaisuuksiin - määrä on lennonopettajan tarpeelliseksi katsoma määrä. Lennonopettaja kuittaa 'tyypit' matkapäiväkirjaan.


Sitten on vielä erilaisia kelpuutuksia: vesilento-, yölento- jne, joista toiset ovat määräaikaisia ja toiset 'ikuisia'. Kelpuutukset on merkitty lupakirja-osaan eli jos suorittaa jonkin kelpuutuksen lisää, niin tulee uusi lupakirja.