Edit: 14.12.2016 EVi

Kevyiden ilma-alusten lupakirja LAPL(A)

Helpoin ja halvin tapa päästä moottorikoneen ohjaimiin!


LAPL(A) on uusi kevyempi lupakirjaluokka, joka oikeuttaa lentämään käytännössä samoilla lentokoneilla kuin PPL(A)-lupakirja, eli alle 2000 kg (MTOW) painoisia yksimoottorisia mäntämoottorikäyttöisiä maalentokoneita. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes kaikkia Suomessa lentäviä yleisilmailukoneita. LAPL(A)-lupakirjaan voi liittää myös mm. yö- tai taitolentokelpuutuksen.

Lentokoneen LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä maalentokoneessa tai TMG-moottoripurjelentokoneessa, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg ja joka voi kuljettaa enintään kolme matkustajaa siten, ettei ilma-aluksessa ole koskaan enempää kuin neljä henkilöä.

LAPL(A)-lupakirjan haltija saa kuljettaa matkustajia vasta, kun hän on suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella.


Teoria- ja lentokoulutus

Teoriakoulutusta PPL(A)- ja LAPL(A)-lupakirjaan sisältyy 100 tuntia (60 min/h).

Helpoin tapa suorittaa teoriaopinnot on opiskella ne etäopiskeluna netissä täysin oman ajan puitteissa (http://www.urheiluilmailuopisto.fi/koulutukset/ppl_lapl_et%C3%A4opiskelu-teoriakurssi).

LAPL(A)-lentokoulutusvaatimus on vain 30 tuntia, kun vastaavasti PPL(A)-lentokoulutusvaatimus on 45 tuntia. Tämä vaikuttaa ratkaisevasti myös hintaan.

LAPL(A)-lupakirjan voi myös myöhemmin korottaa PPL(A)-lupakirjaksi lisäkoululentotunneilla.


Teoriakurssin sisältö

·  Ilmailun säädökset

·  Lentokoneen yleistuntemus

·  Suoritusarvot ja lennon suunnittelu

·  Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset

·  Sääoppi

·  Lentosuunnistus

·  Lentotoiminta

·  Lennon teoria

·  Radiopuhelinliikenne

·  Perusmittarilennon teoria


Lentokoulutuksen sisältö

Koulutus käsittää vähintään 30 tuntia koululentoja. Lentojen aikana harjoitellaan teoriatunneilla opitut asiat ja vieraillaan useilla Suomen lentokentillä.

Lento-osuus sisältää mm:

·  Lentokoneeseen tutustuminen

·  Lennon valmistelu ja toimenpiteet lennon jälkeen

·  Suora vaakalento

·  Ohjainten vaikutus

·  Rullaus

·  Nousut suoraan ja kaartaen

·  Korkeuden vähentäminen suoraan ja kaartaen

·  Loivat ja jyrkät kaarrot

·  Hidaslento

·  Sakkaus

·  Laskukierros ja laskeutuminen

·  Matkalentäminen

·  Toiminta valvotussa ilmatilassa

·  Häiriötilanteet ja toimenpiteet


Pääsyvaatimukset

Ennen ensimmäistä yksinlentoa on oltava vähintään 16-vuotias ja lupakirjaa haettaessa vähintään 17 vuotta täyttänyt, jolloin alaikärajana kurssin aloittamiselle olemme pitäneet 16 vuotta.

Lupakirjan myöntämisen edellytyksenä on vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus joka edellyttää ilmailulääkärin tarkastusta.

Koulutuksen kokonaishinta on noin 9000€ (vuonna 2018).