Edit: 14.12.2016 EVi

Yksityislentäjän lupakirja PPL(A)

 

Yksityislentäjän lupakirja PPL(A) (Private Pilot Licence (Aeroplanes)) oikeuttaa haltijansa toimimaan lentokoneen päällikkönä yksityislentotoiminnassa. Suoritettu PPL(A)-kurssi mahdollistaa lentämisen yksimoottorisilla mäntämoottorilla sekä maalaskutelineellä varustetuilla tyyppihyväksytyillä ja experimental -luokan lentokoneilla. Tämä tarkoittaa siis lähes kaikkia yleisimpiä yleisilmailussa käytettäviä lentokoneita.

Peruskurssin suorittamisen jälkeen lentäjä voi kehittää itseään erilaisilla kelpuutuksilla, esimerkiksi yölentokelpuutuksella, vesilentokelpuutuksella, mittarilentokelpuutuksella jne.


Yksityislentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17-vuotias ja hänellä on oltava voimassa oleva 1 tai 2 luokan lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Lisäksi hänen on saatava vaadittu koulutus lentokoulutusorganisaatiossa tai hyväksytysti rekisteröidyltä kouluttajalta koulutusohjelman mukaisesti, sekä osoitettava viranomaiselle että tiedot ovat sillä tasolla ja taidot sillä pätevyydellä, joita yksityislentäjän lupakirjan haltijan oikeudet edellyttävät.

Yksityislentäjältä edellytetään lupakirjan lisäksi myös voimassaoleva luokka- tai tyyppikelpuutus. Lupakirjan ja kelpuutuksen haltijan on aina toimittava kyseiseen lupakirjaan ja kelpuutukseen kuuluvien oikeuksien rajoissa. Lupakirjaa haettaessa hakijan on täytettävä vähintään lentokokeessa käytetyn lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutuksen myöntämiselle asetetut vaatimukset. Näin ollen yksityislentäjäkurssi sisältää aina koulutuksen sekä yksityislentäjän lupakirjaa että jotakin luokka- tai tyyppikelpuutusta varten. Tavallisimmin koulutettava luokkakelpuutus on yksimoottorisille mäntämoottorikäyttöisille maalentokoneille SEP(land) (single engine piston).

Lupakirjoista ja niitä varten suoritettavasta koulutuksesta on määrätty EU:n lentomiehistöasetuksessa ja sen liitteessä 1 Part-FCL.


Teoria- ja lentokoulutus

Teoriakoulutus PPL(A)- ja LAPL(A)-lupakirjaan on 100 tuntia (60 min/h).

Helpoin tapa suorittaa teoriaopinnot on opiskella ne etäopiskeluna netissä täysin oman ajan puitteissa (http://www.urheiluilmailuopisto.fi/koulutukset/ppl_lapl_et%C3%A4opiskelu-teoriakurssi).


Teoriakurssin sisältö

·  Ilmailun säädökset

·  Lentokoneen yleistuntemus

·  Suoritusarvot ja lennon suunnittelu

·  Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset

·  Sääoppi

·  Lentosuunnistus

·  Lentotoiminta

·  Lennon teoria

·  Radiopuhelinliikenne

·  Perusmittarilennon teoria


Lentokoulutuksen sisältö

Koulutus käsittää vähintään 45 tuntia koululentoja. Lentojen aikana harjoitellaan teoriatunneilla opitut asiat ja vieraillaan useilla Suomen lentokentillä.

·  Lentokoneeseen tutustuminen

·  Lennon valmistelu ja toimenpiteet lennon jälkeen

·  Suora vaakalento

·  Ohjainten vaikutus

·  Rullaus

·  Nousut suoraan ja kaartaen

·  Korkeuden vähentäminen suoraan ja kaartaen

·  Loivat ja jyrkät kaarrot

·  Hidaslento

·  Sakkaus

·  Laskukierros ja laskeutuminen

·  Matkalentäminen

·  Toiminta valvotussa ilmatilassa

·  Häiriötilanteet ja toimenpiteet


Pääsyvaatimukset

Ennen ensimmäistä yksinlentoa on oltava vähintään 16-vuotias ja lupakirjaa haettaessa vähintään 17 vuotta täyttänyt, jolloin alaikärajana kurssin aloittamiselle olemme pitäneet 16 vuotta.

Lupakirjan myöntämisen edellytyksenä on vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus joka edellyttää ilmailulääkärin tarkastusta.

Koulutuksen kokonaishinta on noin 12300€ (vuonna 2018).