AKUPUNKTIO

Perinteinen kiinalainen lääketiede (PKL) juontaa juurensa yli 4000 vuoden takaa.
Se perustuu terveyden vaalimiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kun ihmisessä
vallitsee tasapainoinen tila, energia eli Qi ja veri virtaavat tasaisesti ja Yin ja Yang
ovat tasapainossa.
Terveys on elinvoimaisuutta, fyysistä että psyykkistä hyvinvointia.

Elämänenergia Qi virtaa kehossa kanavissa, joita kutsutaan meridiaaneiksi.
Jos virtaus estyy, ihmisen terveys huononee. Meridiaaneilla on pisteitä,
joiden kautta voidaan vaikuttaa Qi:n virtaukseen  ja sitä kautta hoitaa
häiriintynyttä tasapainoa. Terveellinen ravinto, liikunta ja akupunktio edistävät
ja hoitavat ihmistä kokonaisuutena ja palauttavat tasapainon.

Akupunktiolla hoidetaan kiputiloja, sisäelinongelmia ja mielen epätasapainoa
palauttamalla kehon vapaa energiavirtaus ja sisäelinten tasapaino.

Akupunktiohoidon voi tehdä neuloilla, akupainannalla, laserilla tai sähköllä.
Neulakammo ei siis ole este hoidon vastaanottamiselle. Kiinalaiseen lääke-
tieteeseen kuuluvat myös kuivakuppaus ja moxahoito (joka tapahtuu lämmittämällä
tarpeellisia akupisteitä ja kehon alueita), Gua Sha, mikrokuppaus, ym. hoitomuodot.
Hoito tapahtuu ihmisillä ja eläimillä samalla periaatteella, kokonaisuutta hoitaen.