Unien tulkinta
Unet ja elämänviisaus
Unikurssit
Unikirjat
Unien Majatalo
Satujen tulkinta
Sadut ja elämänviisaus
Kurssit
Kirjat saduista ja
tarinoista
Itsetuntemuksen ohjaus
Kirjoja rakkaudesta
Sairauksien viestit
Mielikuvat/itsetuntemus
Kurssit
Kurssiohjelma
Kurssien sisällöt
Kurssit Lapissa
Kurssit Kreikassa
Järjestä kurssi

KURSSIKUVAUKSET

 

 
 
 
 

-
 

Elämys- ja itsetuntemuskursseja Lapissa ja Norjassa

Kurssien tavoitteena on syventää omaa itsetuntemusta ja henkistä kokemusta keskustelemalla ja liikkumalla Pohjoisen kauniissa luonnossa. Kurssi sisältää säästä ja osallistujien toiveista riippuen lyhyitä retkiä luontoon sekä tutustumista Lapin pyhiin paikkoihin ja kauniisiin maisemiin. Kurssilla pidetään päivittäiset uniryhmät ja peilataan omia elämän tuntoja, haetaan henkisen kasvun perusteita. Matkalla tehdään erilaisia mielikuvaharjoituksia ja harjoitellaan mm. koskimeditaatiota. Kurssille otetaan vain 8 osallistujaa. Kurssin hinta sisältää kurssin opetuksen, matkat Kotkasta Lapin ja Norjan eri kohteisiin sekä yhden yhdessä laitetun eräaterian päivässä. Kurssilaiset yöpyvät omissa makuupusseissaan joko Tenon kurssikeskuksen tiloissa tai teltoissa. Kursseilla järjestetään mahdollisuus majoittua lämpimiin mukavuuksin varustettuihin tiloihin. Niistä aiheutuvat kustannukset kurssilaiset maksavat matkan hinnan lisäksi. Aamupalat ja välipalat hankkii kukin itse.
Talkookurssilla tehdään päivisin 5-6 tuntia talkootöitä rakennuksella. Itsetuntemusharjoitusten ohjaus ja päivittäinen pääateria ovat ilmaisia. Kurssilaiset osallistuvat 50 eurolla mahdollisiin yhteismatkakuluihin
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Unet, sadut ja tarinat terapian ja itsetuntemuksen apuna

Unet ovat tehokas viisauden ja luovuuden lähde. Suurin osa keksinnöistä tehdään unien kautta. Unen merkitystä kuvastaa hyvin myös se, että vuosituhansien ajan unien viestit on ymmärretty jumalten ihmisille antamaksi viisaudeksi. Kurssi sisältää perustietoja unien olemuksesta ja synnystä ja lähtökohdat niiden merkityksen ymmärtämiseksi. Unia opetellaan ymmärtämään osana kaikille yhteistä satu- ja tarinaperinnettä. Unien ymmärrysyhteyksiä opetellaan tunnistamaan myös puhetavoista. Kurssilla opitaan myös keinoja unien muistamisen helpottamiseksi. Lisäksi annetaan vihjeitä unien siihen, miten arkiunet voidaan hiljalleen muuttaa henkisiksi viisausuniksi. Tätä tarkoitusta varten opetellaan unien ohjaamiseen liittyviä tekniikoita. Tällöin voi aina halutessaan hakea runoja, kaunista musiikkia, luovia löytöjä sekä elämälle opastusta unien viisauden maailmasta. Kurssin sisältöä suunnataan osallistujien toiveiden mukaan joko terapiatyöskentelyyn tai omaan itsetuntemukseen.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Sadut ja tarinat itsetuntemuksen välineenä

Saduissa ja tarinoissa on syvin elämänviisaus kerrottuna ikivanhanhalla symbolikielellä. Tarinoiden viisauden ymmärtää lapsikin. Saduista on suunnaton hyöty myös aikuisille elämän perusasioiden oivaltamisessa. Kurssin perusajatuksena on se, että olemme piilotajuisesti koko ajan satujen ja tarinoiden traagisia sankareita. Olemme satuhahmojen näyttelijöitä : "Ruma Ankanpoikanen" surkuttelee meissä itseään, "Lumikki" taistelee äitiään vastaan, "Vetehisen vangit" pyrkivät vapaaksi isiensä käskyistä, "Punahilkka" pyristelee kohti aikuisuutta, "Hannu ja Kerttu" taistelee äidin hylkäämistä vastaan syömällä liikaa jne. Elämisen taitoa voi oppia tunnistamalla omat satuhahmot unista ja elämän arjesta. Kurssilla perehdytään satu- ja tarinaperinteen viisauteen ja tulkitaan tunnetuimpien satujen merkitys ihmisille. Kurssilaisella on mahdollisuus löytää myös omat satuhahmot ja päästä eteenpäin henkilökohtaisissa elämisen taidoissaan.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Itsetuntemuksen syventäminen

Kurssin tavoitteena on auttaa täysipainoisempaan ja onnellisempaan elämään lisäämällä eri tekniikkojen avulla itsetuntemusta. Erityisesti pyritään vapautumaan sellaisista menneisyyden kokemuksista, pettymyksistä ja järkytyksistä, jotka estävät kykyä rakastaa ja elää rohkeasti ja luovasti nykyhetkessä. Itsetuntemusmenetelminä käytettään erityisesti unia, satuja ka tarinoita. Tarvittaessa myös sairauksia, erilaisia puheilmaisuja, piirroksia ja mielikuvaharjoituksia.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Kosketus syviin tuntoihin

Unet Jumalten puheena
KREIKKA/MYKENOS. Kurssilla keskitytään unien kielen ymmärtämiseen.
Lähtökohtana on tieto, että unet ovat yksilöllinen muoto pyhiä, myyttisiä tarinoita. Unet ovat "kuvallista runoutta", joissa elämän perusteita katsellaan kuvina. Ne ovat mieleenjohtumien, kullekin ihmiselle ominaisten mielleyhtymäketjujen tuotoksia. Mielleyhtymät ovat jumalten tapa "ajatella" syvällisemmin ja samalla leikillisen runollisesti. Unet ovat tapa "ajatella" mielikuvilla, metaforeilla ja symboleilla ja osoittaa arjen tärkeilevän minän huolet turhiksi. Unien ymmärtäminen on unen ympäröimistä oman elämänhistorian tapahtumilla ja pyhien tarinaelementtien tunnistamista omasta unitarinasta. Uni tuo liikutuksen kyyneleet silmiin, kun unen kautta havaitsee olevansa osallisena kullekin kulttuurille pyhissä elämän perusasioissa. Kurssin aikana opitaan tulkitsemaan jumalten kielen avulla. Kurssipaikkana on kaunis, siisti kansainvälinen Mykenoksen saari. Eri järjestöt eri puolelta maailmaa pitävät siellä kursseja ja monen alan taiteilijat asuvat siellä ainakin osan vuotta, joten saarella voi paikallisen kulttuurin lisäksi tutustua myös eri puolilta maailmaa oleviin ihmisiin. Saarelta tehdään lyhyitä päiväretkiä läheiselle Jumalten saarelle Dilokselle, jossa on ollut saaren pitkän historian aikana lähes kaikkien Välimeren tärkeiden jumalten alttari.
Kurssin hinta on 665 € (n. 3950 markkaa). Se sisältää edestakaisen lennon Ateenaan ja sieltä laivamatkan Mykenoksen saarelle sekä hotellin ja kurssimaksun. Majoitus on pienessä kodinomaisessa perhehotellissa kahden hengen huoneissa, joista osassa on suihku ja wc käytävällä.
Korkeampitasoinen majoitus tai yksityishuone saatavana lisähinnasta.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 040-5626674 Olavi Moilanen
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Perheen ihmissuhteet

Perhe antaa ihmisen kasvulle ihanteellisen perustan. Perheessä opitaan rakastamaan, ottamaan huomioon toiset ja kunnoittamaan elämää.
Kuitenkin sama perhe jättää meihin myös suuria ogelmia. Perheessä meistä voi tulla itsekkäitä, omaa etua ajavia suorittajia, jotka pyrkivät jopa väkivalloin tuhoamaan läheisten mahdollisuudet elämään. Kurssilla pyritään tunnistamaan oman kasvuperheen hyvät ja huonot puolet ja tutkitaan mitä asioita sieltä on siirtynyt nykyisen perheen toimintamalleihin: olemisen tunnelmaan, parisuhteeseen ja tapamme kasvattaa omia lapsiamme. Kurssilla haetaan myös keinoja perheessä olemisen taitojen parantamiseen. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat parantaa perheensä ihmmisuhteita. Se on hyvä myös ammatikseenkasvatus- ja perheongelmien kanssa työskenteleville.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Parempi suhde elämään ja omiin vanhempiin

Perhe on paras ja pahin. Kasvuperhe jättää meihin perustan elämäntaidoille ja kyvyn hellyyteen ja rakkauteen. Samainen perhe voi jättää meihin myös ahdistukset, pelot, syyllisyyden, suorituspaineet ja jopa kyvyttömyyden rakkauteen ja parisuhteeseen. Hoitamalla suhde kuntoon omiin vanhempiin voidaan saada käyttöön kaikki kasvuperheen jättämät hyvät asiat ja vapautua menneisyyden elämää vääristävistä seikoista. Kurssilla perehdytään kasvuperheen merkitykseen asioiden ja tunnetilojen oppimisessa sekä opetellaan tunnistamaan oman perhetaustan ilmaisu- ja puhemalleista ja tunteiden käsittelyn tavoista yhteydet omiin olemisenmalleihin ja niiden vääristymiin. Samoin kurssilla haetaan keinoja, joilla voidaan muuttaa lapsivanhempi-suhdetta kohti kahden aikuisen välistä luovaa ihastussuhdetta.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Hyvän elämän perusteet

Ihminen haluaa elää hyvän elämän. Työ sinänsä ja raha eivät siihen yleensä riitä. Jaksaakseen ihminen tarvitsee elämäänsä sellaisia tunteita ja kokemuksia, jotka koskettavat häntä syvemmältä, joissa hän voi soveltaa erityiskykyjään ja -taitojaan. Yleensä nämä tunnot liittyvät rakkauteen, auttamiseen, luovaan työskentelyyn ja uskonnollisiin kokemuksiin. Kurssin tarkoituksena on pohtia hyvän elämän perusteita ja auttaa heitä löytämään oma tiensä parempaan elämään. Piilotajuisesti jokainen hakee itselleen sellaista elämää, joka tuntuu hyvältä. Tämä piilotajuinen toive ilmenee unissa, haaveissa, unelmissa ja myös tavassamme ilmaista itseämme ja kertoa omasta elämästämme. Kurssilla käsitellään hyvän elämän filosofiaa ja tutkitaan tarinaperinteen ja uskontojen luomia hyvän elämän malleja.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Alakulon ja masennuksen kohtaaminen

Alakulo ja masennus voivat olla syvä matka kohti parempaa elämää. Usein tuolle matkalle ajaa pettymys elämään, joka voi johtua parisuhteen ongelmista, erosta, työttömyydestä, sairaudesta tai muusta seikasta. Taustalla on yritys ratkaista elämänongelmat syyllisyyden kannustamalla suorittamisella. Kun suoritus epäonnistuu, estyy tai ei muusta syystä saada haluttua tulosta seuraa masennus.
Alakulo voi olla tie elämänarvojen syvempään pohdintaan. Siinä ihminen laskeutuu omien kokemustensa ja tuntojensa alkulähteille, piilotajunnan syvyyteen luodakseen uusia olemisen tapoja.
Kurssilla käsitellään masennuksen olemusta ja taustatekijöitä ja tutkitaan sen lievempiä ilmenemismuotoja ajoittain toistuvien alakulon tunteiden kautta. Erityisesti kiinnitetään huomiota alakulon tunteiden tunnistamiseen arjen erilaisista tunnetiloista, syömismalleista ja muista toimintatavoista ja sairauksista. Ajoissa tunnistettu alakulo voi auttaa elämän ongelmien ratkaisussa ilman pohjattoman syvää masennusta.
Kurssi on tarkoitettu sekä ihmissuhde- ja auttamistyössä oleville, että muutoin joko omasta elämästään tai läheistensä tukemisesta kiinnostuneille.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Ihastusenergiaa elämään

Elämä tuntuu väsyttävältä raatamiselta, jos elämään ei löydetä leikkivää iloista ihastusenergiaa. Ihastusenergia on ainut oikea tapa olla parisuhteessa ja kasvattaa lapsia. Se on ainut oikea työenergia ja myös ystävyysenergia. Ihastuminen asioihin "viettelee" tekemään asioita ilman väsymystä eikä ajan kulua edes huomaa. Se kannustaa läheisiä ja työkavereita parempiin suorituksiin ja miellyttävämpään olemiseen. Vastakohtana ihastusenergialla on huolia kantava väsyttävä oleminen, joka tekee läheiset vaivatuiksi ja syyllisiksi ja sairastuttaa sekä huolehtijan että huolehdittavat. Huolia kantava oleminen panee odottamaan parisuhteen, työpäivän, tilaisuuden, kokouksen tai jonkin muun meneillään olevan asian päättymistä. Ihminen ei kykene silloin olemaan läsnä tässä hetkessä, jossa aistiminen ja ihastuminen synnyttävät energiaa. Tulevaisuutta tai menneisyyttä ei voi elää ruumiillisesti. Energia syntyy ruumiin tunnekokemuksena. Kurssilla opetellaan tunnistaan oma työ- ja olemisenergia ja haetaan keinoja sen muuttamiseen. Kurssi on tarkoitettu sekä ihmissuhde- ja auttamistyössä oleville, että muutoin joko omasta elämästään tai läheistensä tukemisesta kiinnostuneille.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Mielikuvat itsetuntemuksessa

Ihmisen olemisen perusta on tunteissa. Vaikka tunteet eivät ole hallittavissa, niitä voidaan tunnistaa ja tutkia mielikuvien kautta. Tunteisiin voidaan parhaiten myös vaikuttaa mielikuvatyöskentelyllä. Unet ovat ihmisen spontaania mielikuvatyötä, jossa tunteet ilmenevät erilaisten henkilöhahmojen ja tapahtumien muodossa. Unet ovat tunteiden puhetta. Mielikuvien muodostumisen perusta on kunkin kulttuurin satu- ja tarinaperinteessä. Käyttämällä tarinaperinteen vihjeitä voidaan erilaisilla rentoutustekniikoilla tuottaa itsetuntemuksen ja terapiatyön perustaksi eläviä mielikuvia. Ne ovat ikäänkuin keinotekoisia unia, joissa piilotajuiset tunteet saadaan ilmenemään kulloinkin halutun asian tai elämäntilanteen suhteen. Itsetuntemuksessa ja terapiassa voidaan mielikuvatekniikoilla tutkia turvallisesti vaikeitakin asioita. Kun asiaa katsotaan tehdyn tarinan muodossa, ahdistus yleensä vähenee ja menneisyyden vaikeatkin asiat voidaan kohdata. Järjen tasolla traumaattisen asian kohtaaminen on vaikeaa, koska siinä asia kytkeytyy arjen todellisuuteen. Tarinaperinteen mielikuvissa asioita katsellaan ikäänkuin satuna tai unena jolloin menneisyyden tunteiden kohtaaminen muuttuu leikinomaiseksi, "vain uneksi".
Kurssilla opetellaan ymmärtämään mielikuvien kieltä ja mielikuvatekniikkojen käyttöä. Kurssilaisilla on samalla mahdollisuus tunnistaa omia tunteitaan ja parantaa elämänlaatuaan
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Lasten syyllistämisestä lapsen kasvun tukemiseen

Lapset oppivat elämänasenteensa ja tunnetilansa vuorovaikutuksessa vanhempiensa kanssa. Vanhempien ongelmat näkyvät lapsissa levottomuutena, väkivaltaisena käyttäytymisenä, sairauksina ja jopa masennuksena. Rauhallinen vanhemmuus on uhattuna, koska korostetaan jokaisen yksilöllisiä suorituksia. Ollakseen hyvä on saatava jotain näkyvää aikaan. Vanhemmat pohtivat usein kotivastuisiin liittyvää työnjakoa. Siinä perhe ja lapset koetaan usein asioina, jotka vaativat uhrauksia ja jotka väsyttävät jo muutoinkin väsyneitä vanhempia. Tällainen ilmapiiri syyllistää lapsia. Kun me valitamme väsymystä ja puhumme uhrautumisesta perheen eteen, tuntevat lapset olevansa vanhemmilleen haitaksi, esteinä heidän kehitykseen, harrastuksilleen ja työlleen. Lapsen maailmaa järkyttää, jos hän määrittäytyy perhekuvioissa "häneksi, josta oli haittaa". On tärkeää opetella uudenlaista kotikulttuuria, jossa lapset saavat vanhemmiltaan aidon tuen omalle kasvulleen.
Kurssi sisältää tietoa lapsen kasvatuksen uusista oivalluksista ja lapsia syyllistävästä kulttuurista. Sillä opitaan tunnistamaan perheen puhe- ja käyttäytymismalleista toisia syyllistävät tekijät ja harjoitellaan sellaisia olemisen tapoja, joilla voidaan edistää lapsen kasvua terveeksi ja onnelliseksi aikuiseksi. Kurssi on tarkoitettu sekä vanhemmille että lasten kanssa ammatikseen työskenteleville.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Ruumiin ja terveydentilan viestien ymmärtäminen

Sairaus on osa kunkin elämänasennetta. Taustalla on ajatustapa, jonka mukaan ihmisen ruumiillisuus ilmenee asentona tai toimintavalmiutena eri tilanteissa. Kun ihminen tulee johonkin , ruumis reagoi, asennoituu tilaan tietyt lihakset jännittyneinä, tietyt "hermot" kireinä, tietynlaisella rauhas- ja hormonitoiminnoilla. Nämä valmiudet ruumis on oppinut lapsuudesta alkaneen kehityskaaren aikana. Ruumis voi osoittaa kokonaisasentona alistumista tai se voi pyrkiä hallitsemaan tilaa. Se voi antaa tilaa muille tai kieltää muut. Se voi olla läsnä tai piilottautua jne. Usein eri ruumiin osat viestittävät toisilleen ristiriitaisia tunnelmia.
Ruumin toimintavalmius on ruumiillinen tila. Siksi puhutaan mielentilasta, sairauden tai terveyden tilasta. Ruumiin asento on samalla asenteeni elämään. Ihmisen asenteet ja tunnot ilmenevät sairauksissa. Ruumiin tietynlainen jännittyneisyys tai varauksellisuus osa ihmisen sairautta. Esimerkiksi jäykkä elämänasenne työssä ja kotona on samalla ruumiillista jäykkyyttä, ilmaisun ja olemisen jäykkyyttä, joka voi ilmetä vaikka reumana. Alistuva elämäntyyli voi näkyä tunteiden alaspainamisena, masennuksena ja myöhemmin jopa syöpänä jossain ruumiin masennusta kantavassa elimessä. Tunnesuhteiden merkityksen kieltäminen voi olla ruumiin tasolla sydämen kieltämistä ja piilottamista tai sydäntunteiden unohtamista. Tietoyhteiskunnassa se voi ilmetä sydänoireina. Kurssilla käsitellään eri näkökulmista sairauden ja ruumiillisuuden filosofiaa ja olemisen piilotajuista perustaa sekä opetellaan tunnistamaan sairauksien oireiden yhteyksiä erilaisiin tunnetiloihin.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Syömisen ja laihtumisen psykologiaa

Syöminen on ihmisen elämän psyykkinen ja sosiaalinen perusta. Kaikki ihmissuhteet ovat äitisuhteen kautta myös ruokasuhteita. Siksi mm. alakulo, ihmissuhdeongelmat, yksinäisyys ja ikävä saa meidät syömään. Varsinkin varhainen hylätyksi tulemisen kokemus tuo sisällemme syöjättären. Se on olemisen malli, jossa ratkaistaan piilotajuisia ongelmia syömällä. Sisällämme oleva pettymys syötättää meitä. Karkit, suklaat ja pullat ovat aikuisellekin äidinmaidon vastikkeita. Syömisen syvän tunnemerkityksen takia sen hallintayritykset ovat lähes mahdottomia. Tunne- ja mielikuvatyöskentelyn avulla voidaan kuitenkin tehdä paljon. Kurssilla haetaan kullekin sopivia keinoja hallita syömiskäytäntöjään.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Elämän laadun parantaminen

Ihminen kokee elävänsä hyvää elämää, jos hän kulkee omaa tietään ja elää toisia varten. Nämä toisilleen ristiriitaiselta tuntuvat asiat ovat kiinteä osa toisiaan. Elämässä on tärkeää löytää tie toisen luo, löytää todellinen itsensä toisen matkakumppanina. Oman tiensä kukin voi löytää vain opettelemalla kuuntelemaan itseään. Tunne paremmasta elämästä syntyy siitä, että löytää elämäänsä sellaisia asioita, tehtäviä ja tapahtumia, joissa tuntee käyttävänsä omia kykyjään ja taitojaan. On tärkeää, että elämässä on mahdollisimman paljon ns. huippukokemuksia. Ne eivät ole vain onnen ja ilon tunteita. Huippuelämyksiä liittyy myös kärsimykseen, suruun ja alakuloon. Nämä kokemukset tunnistaa helpoimmin siitä, että ne saavat aikaan syvää tunneväreilyä ja liikutuksen kyyneleet tulevat silmiin. Elämän tärkeimpinä ohjaajina voivat toimia vain tunteet. Tietoisella tasolla harva kykenee erittelemään huippukokemuksiaan. On opittava luottamaan aitoihin tunteisiin. Niiden tunnistamisessa apuna voivat toimia unet, päivittäiset elämykset ja erilaiset ruumiin tuntemukset. Kurssilla opastetaan tunnistamaan oman elämän tärkeitä kokemuksia ja hakemaan elämään sellaisia tietoisia ratkaisuja, joiden avulla elämänlaatua voi parantaa.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Unien kielen ymmärtäminen

Kurssilla keskitytään unien kielen ymmärtämiseen. Lähtökohtana on tieto, että unet ovat yksilöllinen muoto pyhiä, myyttisiä tarinoita. Unet ovat "kuvallista runoutta", joissa elämän perusteita katsellaan kuvina. Ne ovat mieleenjohtumien, kullekin ihmiselle ominaisten mielleyhtymäketjujen tuotoksia. Mielleyhtymät ovat jumalten tapa "ajatella" syvällisemmin ja samalla leikillisen runollisesti. Unet ovat tapa "ajatella" mielikuvilla, metaforeilla ja symboleilla ja osoittaa arjen tärkeilevän minän huolet turhiksi. Unissa näkyy unennäkijän piilotajuisten pelkojen ja toiveiden maailma. Niiden takaa on tunnistettavissa uskonnollinen taso ja kullekin ominaiset perusarvot. Uni poimii elämänhistoriasta sellaisia tapahtumia ja asioita, joissa on tällä hetkellä helpommin tunnistettavissa sekä elämän pyhät että elämää vääristävät asiat. Unien henkilöt ja tapahtumien näyttämöt kuvaavat unennäkijän mielentiloja. Usein uni luo runoilijan tavoin uutta maailmaa yhdistämällä pyhiä tarinaelementtejä kunkin omaan elämänhistoriaan. Unien ymmärtäminen on unen ympäröimistä oman elämänhistorian tapahtumilla ja pyhien tarinaelementtien tunnistamista omasta unitarinasta. Uni tuo liikutuksen kyyneleet silmiin, kun unen kautta havaitsee olevansa osallisena kullekin kulttuurille pyhissä elämän perusasioissa.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Ruumiin ja sairauden viestien kuuleminen

Tavoitteena on oppia näkemään oman ruumiin tunnot ja sairaudet oman elämänhistorian ja elämäntilanteiden osana ja hankkia lisää itsetuntemusta ja elämänviisautta niiden kautta.
Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
1. Ruumiillisen olemisen tavan keskeisyys ihmisen elämässä.
2. Ruumiillisuuden taivaallisuus ja helvetillisyys.
2. Syömisen ja laihtumisen psykologiaa.
4. Masennus osana sairastamista.
5. Pitkäaikaisista sairauksista kärsineiden myönteiset kokemukset sairauksista.
6. Sairauksiin liittyvän tunnetyöskentelyn merkitys elämänlaadun parantajana.
7. Alkuperäiskansojen sairauksiin liittyvät ymmärrystavat.
8. Kuoleman pelon hallitsevuus kulttuurissamme.
9. Sairauksien psykososiaaliset ja henkiset ulottuvuudet.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Unet itsetuntemuksen ja paremman elämän opastajina

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on unien rikkaan ilmaisukielen ymmärtäminen, unien ja oman elämän yhteyksien tunnistaminen sekä elämänlaadun parantaminen unien antamien vihjeiden avulla.
Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
1. Unet välittömiä tuntoja ja elämyksiä kuvaavana mielikuvakielenä
2. Unien merkitysten ymmärtäminen ja niiden yhteyksien tunnistaminen omaan elämänhistoriaan ja tämän hetken tapahtumiin
3. Unet osana kulttuurin tarinakerrontaa: unien yhteydet satuihin ja tarinoihin sekä uskonnolliseen tarinaperinteeseen
4. Unet elämän syvemmän merkityksen ymmärtämisessä: rakastamisen /toisten huomioonottamisen taitojen parantaminen sekä mielenrauhan lisääminen
5. Unien merkitys eri kulttuureissa - historiallinen ja alueellinen katsaus
6. Unet tehokkaampaan käyttöön:
- unien muistamisen helpottaminen
- unien sisältöön vaikuttaminen
- luovuuden lisääminen ja keksintöjen tekeminen unien avulla
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Vanhemmuus ja oma kasvu aikuisuuteen

Perhe on paras ja pahin. Kasvuperhe jättää meihin perustan elämäntaidoille ja kyvyn hellyyteen, rakkauteen ja uskonnolliseen syvyyteen. Samainen perhe voi jättää meihin myös ahdistukset, pelot, sairaudet, syömishäiriöt, syyllisyydet, suorituspaineet ja jopa täydellisen kyvyttömyyden rakkauteen ja parisuhteeseen. Lapset oppivat piilotajuisesti kykynsä ja taitonsa, elämänasenteensa ja tunnetilansa ollessaan lähellä vanhempiensa. Tietoisella opettamisella ei isoa merkitystä. Lapset tarvitsevat rauhallisia ja onnellisia vanhempia. Tällainen vanhemmuus on uhattuna nykyisin myös siksi, että nyt korostetaan vanhempien suorituksia perheen ulkopuolella. Sukupolvelta toiselle siirtyvässä pettymyksien ja syyllisyyksien siirtelyn ketjussa meistä on tulossa lähes hirviöitä toisillemme.
Hoitamalla parempaan kuntoon suhteensa omiin vanhempiinsa, jokainen pystyy selkeämpään ja onnellisempaan elämään. Samalla jokainen oppii kasvattamaan lapsiaan ja olemaan heidän kanssaan niin, että lapsia ei turhaan syyllistetä. Kurssilla perehdytään kasvuperheen merkitykseen asioiden ja tunnetilojen oppimisessa sekä opetellaan tunnistamaan oman perhetaustan ilmaisu- ja puhemalleista ja tunteiden käsittelyn tavoista yhteydet omiin olemisenmalleihin ja niiden vääristymiin. Samoin kurssilla haetaan keinoja, joilla voidaan muuttaa lapsivanhempi-suhdetta kohti luovaa ihastussuhdetta.
Kurssi on tarkoitettu kaikille jotka haluavat ymmärtää itseään osana perhetaustaansa sekä yleensä vanhemmille että lasten kanssa ammatikseen työskenteleville.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Unet elämänviisauden ja luovuuden lähteenä

Unet ovat tehokas elämäntaidon, viisauden ja luovuuden lähde. Unet syntyvät vapaista mielleyhtymistä, joita ohjaa huoli paremmasta elämästä. Siksi unia voidaan käyttää tehokkaasti elämänlaadun parantamisen välineenä. Myös suuri osa keksinnöistä tehdään öisin unitilassa. Unien merkitystä kuvaa se, että ne on perinteisesti ymmärretty jumalten ihmisille antamiksi viesteiksi. Unien avulla voidaan tunnistaa tämän hetken ongelmat, koska päivän tuottamat pettymykset näkyvät seuraavien öitten unissa tavalla, jonka perusteella voidaan tunnistaa taustalla olevia aikaisempia vastaavia kokemuksia ja opetella toimintamalleja, joilla voidaan löytää iloa elämään. Harjoittelun avulla voidaan oppia ymmärtämään unia ja muistamaan ne selkeämmin. Unia voidaan oppia myös tuottamaan unennäkijän haluamista aiheista. Tällöin voidaan saada unien syvällinen viisaus käyttöön halutulla tavalla: tehdä niiden avulla luovia keksintöjä, hakea runoja, kaunista musiikkia tai saada elämälle opastusta unien ja tarinaperinteen viisaudesta. Kurssi sisältää perustietoja unien olemuksesta ja synnystä ja lähtökohdat unien merkityksen ymmärtämiseksi sekä pohdintoja myös enneunien mahdollisuuksista.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Tunteet ja elämisen taito

Suuri osa ongelmista syntyy tunteiden torjumisen tai kieltämisen takia. Tärkeää on oppia hyväksymään tunteensa. Hyväksyttynä tunteet ovat tietoisuuden tavoitettavissa. Vihallakin on oikeassa paikassa tärkeä merkitys. Usein pelkkä tietoisuus tunteista riittää katkaisemaan toisia ja itseä vahingoittavilta tunteilta niiden voiman. Myönteiset tunteet saavat puolestaan uutta energiaa tietoisuudelta. Kun tulet tietoiseksi rakkaudesta ja ilosta niiden myönteinen energia moninkertaistuu. Torjuttuna tunteet piiloutuvat ja muuttuvat luonteeltaan hämäriksi ja vaikeiksi tunnistaa. Silloin myös niiden ohjaama toiminta muuttuu yllättäväksi ja hankaliksi käsitellä. Kurssilla opitaan tunnistamaan omia tunteita ja kohtaamaan ne tavoilla, joilla niiden myönteinen energia saadaan elämän voimaksi ja elämän laadun parantajaksi.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Elämä näytelmänä

Suuri osa päivittäisestä elämästämme on näytelmää. Esimerkiksi johtaja esittää johtajaa, alainen alaista. Esityksiä sitoo tietyt pelisäännöt, joista osa on piilotajuisia. Esittäminen tulee olemisen tavaksi jo lapsuudessa. Yleensä pyrimme esittämään hyvin menestyvää olipa esitystilanne mikä tahansa. Elämän näytelmissä ihminen usein hukkaa aidon olemisensa. Unet tekevät elämän näytelmät näkyviksi. Niissä näytellään usein kohtauksia lapsuuden tapahtumista. Kreikkalainen draama syntyi aikanaan jumalten perhedraamoista. Jumalatarusto on tarkka peili juuri perheessä kasvamisen ongelmista. Ne ovat myyttien, satujen ja tarinoiden ydin. Teatterin ja elokuvan katsominen saa meidät liikuttumaan. Näin käy varsinkin silloin, kun katsottu näytelmä vastaa omaa sisäistä näytelmää. Kurssilla pyritään tunnistamaan omia näytelmiä muistelemalla lapsuuden tapahtumia, tutkimalla unia ja pohtimalla itseä koskettaneita tarinoita, elokuvia tai teatterikappaleita.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Hiljainen tieto ja ruumiillinen oleminen

Ruumin toimintavalmius on suvussa periytyvää hiljaista tietoa. Lapsi oppii isän ja äidin olemisen tavan ruumiillisesti. Elämän käytännöissä vuosituhansien takainen viisaus ja elämän perussalaisuudet siirtyvät sukupolvelta toiselle. Jokaisen oman elämän viisaus on hänen ruumiissaan, hänen tavassaan kokea pyhää, olla, rakastua, jännittyä, ahdistua, helpottua. Mielentila on aina myös ruumiin tila. Ruumiin olemisen asento on asenne elämään. Asenteet ja tunnot ilmenevät myös sairauksissa. Ruumiin tietynlainen jännittyneisyys tai varauksellisuus osa ihmisen sairautta. Esimerkiksi jäykkä elämänasenne työssä ja kotona on samalla ruumiillista jäykkyyttä.
Ruumis voi osoittaa kokonaisasentona alistumista tai se voi pyrkiä hallitsemaan tilaa. Se voi pyhittää elämää, antaa tilaa muille tai kieltää muut. Se voi olla läsnä tai piilottautua jne. Usein eri ruumiin osat viestittävät ristiriitaisia tunnelmia. Alistuva elämäntyyli voi näkyä tunteiden alaspainamisena, masennuksena ja myöhemmin jopa syöpänä jossain ruumiin masennusta kantavassa elimessä. Tunnesuhteiden merkityksen kieltäminen voi olla ruumiin tasolla sydämen kieltämistä ja piilottamista tai sydäntunteiden unohtamista. Kurssilla käsitellään eri näkökulmista ruumiillisuuden ?salaisia sukuperintöjä? ja filosofiaa ja olemisen piilotajuista perustaa sekä opetellaan tunnistamaan sairauksien oireiden yhteyksiä erilaisiin tunnetiloihin.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Minun juttuni: Oman elämäntarinan kertominen

Ihminen hakee merkitystä elämälleen, hän haluaa löytää oman juttunsa. Kertomalla omaa elämäntarinaa voi tulla tietoiseksi omista piilotajuisista kerroksistaan. Oman jutun perusteita voi tunnistaa puhumalla, kirjoittamalla tai kuvittamalla. Tärkeitä ovat sanat. Elämän syvimmätkin merkitykset voivat löytyä oikeilla sanoilla. Suurin osa ihmistä on piilotajuista. Oman kasvun aikana ruumiimme oppii kykyjä ja taitoja, joilla osaamme piilotajuisesti käsitellä kokemuksia ja tunnetiloja. Ruumiimme osaa tervehtiä, nöyrtyä, alistua, masentua, surra, sairastua, rakastaa, iloita, ahdistua, vaikka emme itse ymmärrä miksi. Kertomisella piilotajuisesti aavistettu elämäntie voi tulla näkyväksi.
Kurssilla haetaan oman elämäntarinan kertomisella itseymmärrystä ja etsitään omaan juttuun uusia aineksia lapsuudesta ja omasta kehityshistoriasta. Tutkitaan myös sukutarinoita, koska usein oma juttu löytyy niistä. Niin kuin tiedämme suvun perintö siirtyy aina kolmanteen ja neljänteen sukupolveen saakka
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 

Omien kykyjen ja voimavarojen löytäminen

Elämä tuntuu väsyttävältä raatamiselta, jos elämään ei löydetä vapauttavaa leikkivää iloista ihastusenergiaa. Ihastusenergia on ainut oikea tapa olla parisuhteessa ja kasvattaa lapsia. Se on ainut oikea työenergia ja myös ystävyysenergia. Ihastuminen asioihin "viettelee" tekemään asioita ilman väsymystä eikä ajan kulua edes huomaa. Se kannustaa läheisiä ja työkavereita parempiin suorituksiin ja miellyttävämpään olemiseen. Vastakohtana ihastusenergialla on huolia kantava väsyttävä oleminen, joka tekee läheiset vaivatuiksi ja syyllisiksi ja sairastuttaa sekä huolehtijan että huolehdittavat. Huolia kantava oleminen panee odottamaan parisuhteen, työpäivän, tilaisuuden, kokouksen tai jonkin muun meneillään olevan asian päättymistä. Ihminen ei kykene silloin olemaan läsnä tässä hetkessä, jossa aistiminen ja ihastuminen synnyttävät energiaa. Tulevaisuutta tai menneisyyttä ei voi elää ruumiillisesti. Energia syntyy ruumiin tunnekokemuksena täydellisen läsnäolon kautta. Kurssilla opetellaan tunnistaan omia tunnelukkoja ja haetaan keinoja olemisenergian muuttamiseen. Kurssi on tarkoitettu kaikille jaksamisestaan kiinnostuneille ja omia kykyjään hakeville.
Paluu
 
 
 
 
 
 
 
 


Kurssien pääsivu
Aloitussivu