Viimeiset 20 - vuotta - toimintaa lähes keskeytyksettä.

Vaikka uuden heräämisen aika näyttikin kovin lupaavalta 1970-luvun alussa, oli kuitenkin hiukan vaikeuksia saada kaikki Hyväriset heräämään ja aloittamaan todellinen nousu Sukuseuran uuteen aikaan.
Vuoden 1974 sukukokous pidettiin historiallisessa Suomenlinnassa, upseerikerhon tiloissa. Tähän sukukokoukseen oli saapunut ainoastaan 29 seuran jäsentä. Helsinkiä ei tunnettu enää Hyväristen varsinaiseksi kokouspaikaksi, vaikka täältä oli sukuseura-aate saanut alkunsa. Tosin alkuaan savolaisten Hyväristen toimesta.

Vuodet 1973, 1975 ja 1976 vierähtivät ohitse niin nopeasti, ettei ehditty mukaan pitämään edes seuran vuosikokousta, joten jäsenet saivat hiukan hengähdystaukoa jälleen.

Uusi johto. Sukukokoukset P - Karjalan ja Kuopion alueella

Vuonna 1977 pidettiin vuosikokous 24. huhtikuuta Helsingissä Katajanokan kasinolla ja siellä tuli uudeksi puheenjohtajaksi Hyväristen Sukuseuraan arkkitehti Jussi Hyvärinen Espoosta. Varapuheenjohtajana oli myös arkkitehti, nimittäin vuonna 1937 johtokunnan varajäsenenä olleen Toivo Iisakki Hyvärisen poika, Esko Hyvärinen. Näiden kahden arkkitehdin vetämänä sukuseura pääsi vihdoinkin todelliseen nousukauteen.

Sukututkimus sai uusia virikkeitä, kun johtokunta vuosikokouksen jälkeen pyysi jo sukututkimustyötä aikaisemmin tehneen uuden sukuseuran jäsenen Matti Hyvärisen toimimaan seuran sukututkijana. Matti Hyvärinen asui Keravalla ja koska silloinen seuran sihteeri Marja Hyvärinen asui Järvenpäässä, niin ensimmäinen johtokunnan kokous pidettiinkin sihteerin kotona ja siihen kutsuttiin myös Matti Hyvärinen kertomaan sukututkimuksesta. Tästä sai myös uudelleen alkunsa pitkäaikainen sukututkimustyö Hyväristen keskuudessa.

Vuoden 1977 sukukokous järjestettiin Joensuussa Hotelli - Ravintola Kimmelissä 13.8.1977 alkaen klo 13.00. Kokous kesti koko iltapäivän, sillä välillä käytiin Joensuun maakunta-arkistoon tutustumassa ja kokouksen aikana myös ruokailtiin. Kokouksessa keskusteltiin Hyväristen Sukuseuran alaosaston perus­tamisesta Joensuuhun ja Kuopioon, mutta käytännössä siitä ei kuitenkaan myöhemmin tullut mitään johtuen aktiivisten vetäjien puuttumisesta.
Sunnuntaina lähdimme tutustumaan Lieksassa olevaan Pielisen ulkoilmamuseoon. Paikalle oli kerätty vanhoja taloja, aittoja ja esineistöä.

Joensuun kokouksen jälkeen ryhdyttiin selvittämään vanhoja sukuseuran arkistossa olevia sukututkimuksia ja samalla etsimään uutta tietoa esi-isistä. Jokaisessa seuraavassa vuosikokouksessa Matti Hyvärinen kertoi saavutuksista ja kannusti jäseniä lähettämään omia tietojaan ja tutkimuksiaan seuran arkistoon.

Jälleen kerran taas heräsi henkiin ajatus Hyväristen Sukuviestin julkaisemisesta. Tähän mennessä hyvät aikomukset olivat kuolleet kirjoitusten puutteeseen ja ennen kaikkea rahan puutteeseen.

Vuoden 1979 vuosikokous pidettiin Kuopiossa Hotelli Savoniassa 28 huhtikuuta. Rakennusneuvos Viljo Olavi Hyvärinen suoritti käytännön valmistelut. Tilaisuudet aloitettiin kokoontumalla Kuopion kaupunginteatterin aulaan, josta siirryimme teatterin puolelle seuraamaan esitystä "Kauppaneuvoksen härkä." Virallinen puoli jatkui sitten illalla klo 18.00 Savoniassa, missä mm. järjestettiin pienet arpajaiset seuran taloudellisen tilan kohentamiseksi.

Merkittävä tapahtuma sattui vuoden loppupuolella, kun johtokunnan päätöksellä liityttiin Sukuyhteisöjen Tuki ry nimiseen sukuseurojen taustajärjestöön jäseneksi numerolla 17. Tästä lähtien seuramme jäsenillä oli mahdollisuus tilata SYT:n julkaisema Sukuviesti kotiinsa. Seuraavana vuonna samainen lehti kytkettiin jäsenmaksuun ja silloin jokainen seuramme jäsen sai sen jäsenmaksun myötä omakseen.

Vuoden 1980 sukukokous läheni ja se päätettiin pitää Kuopion ympäristössä. Kuopiolaiseksi puuhamieheksi saatiin entinen johtokunnan jäsen rakennusneuvos Viljo Olavi Hyvärinen sekä sukukokoustoimikunta, johon kuuluivat lisäksi Terttu Hyvönen Nilsiästä sekä Anja Niskanen ja Annikki Sinkkonen Kuopiosta. Näillä voimavaroilla ja johtokunnan myötävaikutuksella rattaat lähtivät pyörimään ja sukukokouksen paikka löytyi Siilinjärven Vuorelasta Kuntoutuskeskuksesta.

Myös lehdelle päästiin näyttämään vihreää valoa V.O:n hankkiessa ilmoituksia Hyväristen Sukuviestiin, alkoi sihteeri Matti etsiä artikkeleita julkaisuun. Lehteen saatiin lopulta kaikkiaan 22 ilmoittajaa, joista suurimman osan V.O. keräsi.

Lokakuussa 1979 sihteeri/sukututki­ja Matti Hyvärinen lähetettiin sukuseuroille tarkoitetulle järjestötietouskurssille Laajasalon opistolle.

Copyright 2001Timo Jäkkö