Jälleen laivalla, 60 - vuotisjuhlaa valmistellaan 1993 - 94.

Koska oli havaittu, että viettäessämme vuosikokousta ravintoloissa oli jäseniä vaikea saada mukaan, niinpä sovittiin taas kerran, että vuosikokous pidetään laivalla välillä Tukholma -Turku. Saimme erittäin edullisen risteilyvaihtoehdon Silja - linjalta ja niin kokoonnuimme Turkuun 15. toukokuuta Siljan terminaaliin. Matkalle lähti mukaan 48 seuran jäsentä.

Vuosikokous pidettiin paluumatkalla sunnuntaina 16. toukokuuta klo 10.00 Silja Serenaden kokoustiloissa. Johtokuntaan tuli sen verran muutoksia, että Eeva-Liisa ja Aino Hyvärisen tilalle valittiin Väinö ja Helvi Hyvärinen Espoosta.

Varsinaisen kokouksen päätyttyä muutamat läsnäolijat esittivät näytelmän sukututkimus, jonka oli kirjoittanut Pirkko Huuskonen.

Vuoden alussa tehtiin vielä Hyväristen Sukuviesti lehteä N:o 21 vanhalla tietokoneella, mikä oli hyvin hankalaa ja jälki myös epäsiistiä. Niinpä Johtokunta päätti hankkia seuralle uuden viimeistä mallia olevan tietokoneen. Tietokoneeseen tarvittava rahamäärä päätettiin pyytää jäseniltä lahjoituksina. Oli ilo havaita kuinka avokätisiä Hyväriset olivat. Rahaa tuli kaikkiaan yli 5000 mk ja kun vielä entisen koneen myynnistä saatiin 2200 mk, niin seuran maksettavaksi jäi ainoastaan noin 3000 mk. Näin ollen tietokone päätettiin hankkia seuralle heti vuoden 1994 alussa.

Omaa Hyväristen Sukuviestiä painettiin numerot 21 ja 22.

Perinteiseksi tullutta pikkujoulua vietettiin jälleen Aino Hyväri­sen kodissa Lauttasaaressa 11. joulukuuta. Piret Hyvärinen soitteli joulusikermiä huilulla ja me muut laulelimme joululauluja. Seura tarjosi jälleen jouluaterian kaikille läsnäolleille ilmaiseksi.
Kaija Hyvärinen järjesti pienet arpajaiset, joilla kerättiin varoja uuteen tietokoneeseen.
Jäsenrekisterissä oli vuoden lopussa 224 perhettä, joista 156 perhettä oli maksanut jäsenmaksunsa.


Vuosi 1994

Vuosi 1994 on ollut enemmänkin valmistautumista vuoden 1995 juhliin. Silloin sukuseuramme täyttää 60 vuotta. Johtokunta on vuoden aikana suunnannut ajatuksensa siihen, kuinka juhlat saataisiin onnistumaan mahdollisimman hyvin.

Vuosikokous pidettiin Turussa Teini-Ravintolan kabinetissa 23. huhtikuuta klo 13.30. Läsnä oli 19 suvun jäsentä.

Vuosikokouksessa sovittiin, että kirjoitetaan seuran historiikki ja siihen tehtävään pyydetään eversti Martti Hyvärinen, professori Aira Kemiläinen ja seuran sihteeri Matti Hyvärinen.

Ennen vuosikokousta käytiin tutustumassa korutaiteilija Matti Hyvärisen näyttelyyn Kaarinassa.

Sukuseuralle hankittiin uusi Osborne merkkinen tietokone helmikuussa.

Pikkujoulua vietettiin jälleen Aino Hyvärisen kodissa Lauttasaa­ressa 10. joulukuuta samoin kuin edellisenäkin vuonna.

Hyväristen Sukuviestiä painettiin numerot 23 ja 24


Sukututkimus.

Hyväristen Sukuseuralle sukututkimus on ollut vuosien aikana tärkeä osa sukuseuratyötä. Sitä ovat tehneet osaltaan monet jäsenet, mutta varsinaisina sukututkijoina ovat seurassa toimineet Matti Hyvärinen Keravalta ja Pekka Hyvärinen Anjalankoskelta. Viimeisten vuosien aikana on sukututkimus yleistynyt keskuudessamme niin paljon, että monet ovat ryhtyneet tutkimaan omaa haaraansa ja jotkut jopa hankkineet tietokoneohjelmia käyttöönsä. Tällainen kehitys on ollut miellyttävää havaita, sillä tarvitsemme jatkuvasti lisää tutkijoita ja sukututkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

Copyright 2001Timo Jäkkö