N:o 45-2001
Valoa pimeyteen
Puheenjohtajan sanat
Syyttömät syytetyt
Sukuseuran säännöt
Mietteitä Kanadasta


Kanadan kirjeenvaihtajamme Veijo Holopaisen mietteitä.

Kesäkämppämietteitä Elokuun 20:pnä 1998 Warnica järvellä.

Kääty on mökillä kesän ajan jatkuvasti,
Nyt on piästy jo lokakuuhun asti.
Kesä olj lämmin, aarinko paesto
Ja meille tuo saana ja uinti maesto.
Niinki sanoen, on lokakuu käessä
Ja viimese kerran käätiin myö veissä,
Veto tae parj, korkeintaan kolome.
Veistä joutuin poes, olj jiässä jo polovet.
Saanassa kyllä nuo polovet lämpii,
Siihen tuo mummokii vierelle änkii.
Saanan jäläkeen olo on hyvä,
Ku on raakee, tulj tuo unj nii syvä!
Kesällä olj tiällä meillä tuo huvi,
Mutta muassa pijan on varmasti lumi.
Nyt kylymäks jiäp meille tää mökki,
Kevväällä nähhää jos hyvästi lykkii.


SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ v.2000

Meillä suomalaisilla tapa on
hyvin kaanis ja korvoomaton
Haavoella tännään kynttilät loestaa,
muan piällä oleville sannoo ne toestaa.
Veteraanit kiitokset suuret teille,
kun taestelitte Suomen vappaaks meille.
Siks nuo kynttilät sankarhaavoella pallaa
ja uutta uskoo meille ne vallaa.
On vappaa nyt meijän isänmua,
siks vappaasti siellä käävä sua.
Vaek´ kaavaks on Suomesta tiemme kääny,
ee kot´mua oo meijän mielestä jiäny.
Suomalaesia ollaan yhä mieleltä vuan
kun Suomesta uutisissa puhutaan.
On Suomesta poessa liijan kaava oltu,
mutta silti on synnyinmuahan pallaeltu.
Iliman itsenäisyyttä ee kävis se päensä,
eekä vois kirjotella asioista näestä.
Parempi myöhään kun millonkaan
on antoo veteraaneille kiitosta.
Siis kiitolset teille sankarit hyvät,
ilman teitä ei kasvas vappaaven jyvät.
Copyright 2001Timo Jäkkö