Sotavuodet 1939 - 1944.

Euroopan poliittinen ja sotilaallinen tilanne muuttui vuoden 1939 keväästä lähtien niin, että Suomessakin nähtiin tarpeelliseksi varotoimiin ryhtyminen. Kesäksi käynnistyvät mm. Karjalan Kannaksen linnoitustyöt - ja olihan siellä Hyvärisiäkin!

Toukokuu HYVÄRISTEN SUKUVIESTI 13 - N:o 26 - 1995

Tällaisella kirjeellä johtokunta ilmoitti sukuseuraan liittymisestä vuonna 1937 silloiselle koululaiselle, myöhemmin sukuseuramme puheenjohtajalle eversti Martti Hyväriselle, että hänet oli hyväksytty jäseneksi Hyväristen Sukuseuraan.

HYVÄRISTEN SUKUSEURA RY

Helsinki, P Rautatiekatu

11 A 6. Puh. 44336 Koululainen Martti Hyvärinen

Lappajärvi

Hyväristen Sukuseura r.y:n Johtokunta hyväksyi kokouksessaan t. k. 17 p:nä sukuseuran sääntöjen 3 pykälän suomalla valtuudella Teidät Sukuseuran jäseneksi, mistä täten Teille kunnioittaen ilmoitamme. Samalla lausumme Teidät tervetulleeksi Sukuseuraan.

Sukuseuran jäsenkeräys on nyt alkanut. Jäsenmäärä on nyt 28. Johtokunta hyväksyi 4 perustajan lisäksi 26. V. yhteensä 6, ja 17. X. yhteensä 18 uutta jäsentä, joiden lisäksi on myöhemmin pyrkinyt jo 9. Pyydämme Teitä levittämään tietoa Sukuseurasta suvun keskuuteen sekä kehottamaan suvun jäseniä (Hyvärisiä ja Hyväris-sukuisia) liittymään jäseniksi. Jäsenmäärä voi nousta moniin satoihin, ellei tuhansiinkin, sillä sukuun kuuluu tuhansia henkilöitä. Sukuseuran säännöt merkittiin oikeusministeriössä yhdistysrekisteriin t.k. 2 p:nä. Seura on viidestoista sukuseura meillä (entisiä suomenkielisiä on vain 3: Iso-Aholain, Mustosten ja Sjöstedtien seurat).

Helsingissä lokakuun 24 p:nä 1937.

HYVÄRISTEN SUKUSEURA ry:n puolesta
Martti Hyvärinen sai kuitin jäsenmaksunsa suorittamisesta.9.1939 alkoi 2. maailmansota ja kohta joutuivat Baltian maat ja Suomi kahden diktaattorin tekemän etupiirisopimuksen aiheuttamaan paineeseen. Suomen kansa ja hallitus eivät taipuneet esitettyihin aluevaatimuksiin ja seurauksena oli (jälleen) itäisen imperialistisen suurvallan hyökkäys alueel­lemme 30.11.1­939.

Ensimmäisenä sotapäivänä oli ilmapommitusten kohteena Helsinki. Pommeja osui mm. Teknilliseen Korkeakoulun rakennuksiin - ja siellä kirjastonhoitaja Arvi Kemiläinen oli pommituksen ensimmäisiä uhreja. Hän vammautui vaikeasti menettäen näkönsä. Selvää on, että tämä tapaus, sodan muiden vaikutusten ohella, lamautti sukuseuran toimintaa.
Saamiensa vammojen ja muunkin saiirauden vuoksi Arvi Kemiläinen menehtyi vuonna 1941.


Tyyne ja Juho Arvi Kemiläinen
Arvi 5.8.1884 - 11.10.1941 Äänekoski
Hyväristen Sukuseuran "Primus motor".


Välirauhan aikana 13.4.1941 kuoli myös kanttori E V Hyvärinen, hän oli alusta alkaen ollut mukana seuran toiminnassa.
Selvyyttä ei ole siitä, kuinka moni Hyvärinen tai Hyvärissukuinen sisältyy sotien tappioluetteloon n. 90000 kaikkiaan, mutta ehkä elossa olevista sotainvalideista voisi tiedot löytyä.
Sukuviestissä N:o 1 (1947) Viena Hyvärinen mainitsee, että talvisodassa kaatui 21 ja jatkosodassa 79 Hyvärinen-nimistä. On todennäköistä, että luvut silloin eivät vielä olleet tarkkoja ja tietenkin puuttuivat ne Hyvärissukuiset, joilla oli muu nimi.

Kokonaan ei sota seuran toimintaa pysäyttänyt, olihan johtokunnassa henki­löitä, jotka työnsä laadun tai ikänsä vuoksi eivät joutuneet sotilastehtäviin.

Kiertokirje n:o 6 (valitettavasti päiväämätön, mutta luultavasti joulun edellä 1943 lähetetty?) kertoo sodan ajasta:
"Sotaajasta huolimatta on seurallamme ollut sentään jotain toimintaa. Paitsi vuosikokousta ja johtokunnan kokouksia on pidetty merkkivaliokunnan ja sukukokousta valmistelevan toimikunnan kokouksia. Sukukokouksen pitä­minen on päätetty lykätä rauhan aikaan. Merk­kiasiassa taas on hyväksytty viime vuosikokouksessa yksimielisesti sukuseuramme merkiksi arkkitehti P Hansten ehdotus, joka päätettiin rekisteröidä ja jota tullaan valmistamaan seuramme jäsenten saatavaksi"...
Kirjeessä mainitaan myös hankkeesta sotaorvon ottamisesta sukuseuran kummilapseksi. Hankkeen kohtalosta ei ole muuta tietoa kuin että rahaa lahjoitettiin tilille, mutta ketä sillä mahdollisesti avustettiin, ei näy asiakirjoista.

Kuolemantapauksista johtuen johtokuntaan nimettiin 1. varaesimieheksi johtaja Toivo Hyvärinen ja sihteeriksi dipl. ekon. Taavi Hyvärinen


Copyright 2001Timo Jäkkö