Vuosi 1981 - 83 Uusia kokouspaikkoja.

Edellisenä vuonna perustettu Turun alaosasto sai heti tehtäväkseen järjestää seuramme vuosikokouk­sen. Koska oli kysymys turkulaisis­ta, oli luonnollista, että valinta kohdistui meren suuntaan. Niinpä vuosikokous pidettiinkin sitten 2. toukokuuta 1981 Vigin-laivalla välillä Turku - Tukholma. Järjestelyistä vastasi Elisabet Hyvärinen.

Vuosikokouksessa valittiin myös sukututkimuskomi­tea, jonka tarkoi­tuksena oli järjestää jo tutkittua aineistoa ja tutkia mahdolli­suutta painattaa sukukirja. Kuitenkin kävi niin, että valittu komitea kokoontui vain pari kertaa ja se yhteinen innostus lopahti siihen. Varsinkin kun yksi komitean jäsen kuoli ja toinen sairas­tui niin, ettei voinut ottaa osaa komitean työskentelyyn.

Marraskuussa 1980 ostettiin seuralle VIDEOLOG merkkinen mikrofil­mien lukukulaite helpottamaan kotona tehtävää sukututkimusta.
Copyright 2001Timo Jäkkö