Lehtorilta täyden kympin suoritus

QBasic-harjoituksia


Tiedosto Kuvaus
8.bas Valikko sekä etu- ja sukunimen pyytäminen käyttäjältä: erikseen, välilyönnillä ja pilkulla erotettuina
10.bas Ympyrän piirin ja pinta-alan laskenta
11.bas Suorakulmaisen särmiön vaipan pinta-alan ja tilavuuden laskenta
12.bas Toisen asteen yhtälön reaalijuurten laskenta käyttäjän antamista kertoimista a,b,c
13a.bas Tulostaa sin, cos ja tan-arvot käyttäjän radiaaneina antamasta kulmasta
13b.bas Tulostaa sin, cos ja tan-arvot käyttäjän asteina antamasta kulmasta
18.bas Ohjelma kysyy kaksi lukua ja tulostaa ensin pienemmän, sitten suuremman
19.bas Tulostaa kahden luvun osamäärän, mikäli jakaja <> 0
30.bas Ohjelma pyytää sukunimen sekä etunimet ja generoi niistä sähköpostiosoitteen alkuosan sekä salasanan
35a.bas
Ohjelma tekee +-merkeistä kuvion
+
++
+++
++++
+++++
35b.bas
Ohjelma tekee +-merkeistä kuvion
+
++
++++
++++++++
++++++++++++++++
35c.bas
35c2.bas
Ohjelmat tekevät +-merkeistä kuvion
  +
+++
+++++
+++
+
35d.bas
Ohjelma tekee +-merkeistä kuvion
+++++
++++
+++
++
+
35e.bas
Ohjelma tekee +-merkeistä kuvion
+++++
++++
+++
++
+
36a.bas Ohjelma hyväksyy syötteen arvoksi [1,2,3]
36b.bas Ohjelma hyväksyy syötteen arvoksi [1..4]
36c.bas Ohjelma hyväksyy syötteen arvoksi [1...4] ja ([10...15] tai [20...])
36d.bas Ohjelma hyväksyy syötteen arvoksi "k", "e"
36e.bas Ohjelma hyväksyy syötteen arvoksi "A", "a", ... , "F", "f"
36f.bas Ohjelma hyväksyy syötteen pituudeksi 5 - 10 merkkiä
38a.bas Ohjelma laskee summan 1+1/2+1/3+1/4+...1/N
38b.bas Ohjelma laskee summan 1-1/2+1/3-1/4...-1/N
38c.bas Ohjelma laskee tulon 1*2*3*4*5*...*N
teht1.bas Ohjelma laskee yhteen kaksi matriisia
teht2.bas Ohjelma tekee tranpoosin annetun kokoisesta matriisista
teht3.bas Ohjelma laskee vektoriin tallennettujen lukujen summan ja keskiarvon. KESKEN!
  Funktioita:
42a.bas Laskee ympyrän pinta-alan säteen perusteella
42b.bas Laskee janan pituuden päätepisteiden perusteella
42c.bas Muuntaa annetun mk-määrän euroiksi ja päinvastoin
42d.bas Muuntaa radiaanit asteiksi ja päinvastoin
42e.bas Kertoo kk:n nimen kuukausinumeron perusteella
42f.bas Generoi parametrina määritetyn mittaisen salasanan
42g.bas Muuntaa luvun desimaalierottimen pilkusta pisteeksi
42h.bas Muuntaa luvun merkkijonoksi ja täyttää tarvittaessa etunollilla
42i.bas Pyytää valitun tyyppisen luvun (funktiokutsussa määritellään luvun minimi-, maksimi- sekä oletusarvo)
42j.bas Kääntää merkkijonon palindromiksi
42k.bas Poistaa annetusta merkkijonosta vasemmalta ensimmäiseen erotinmerkkiin saakka alimerkkijonon ja palauttaa sen arvon funktion palautusarvona
42l.bas Yhdistää 16-bittisen tiedostonimen annetuista komponenteista (levyasema, polku, tiedosto, tarkennin). KESKEN!
  Tiedostojen käsittely:
Kurssi.bas Tekstitiedoston luku levyltä, luettava tiedosto: kurssi.txt
47.bas Tulostaa tiedostoon puhelin.dat henkilöiden nimiä ja puhelinnumeroita edellisten jatkoksi
48.bas Hakee tehtävän 47 tiedostosta puhelin.dat käyttäjän kirjoittaman henkilön nimeä vastaavan puhelinnumeron. Jos nimeä ei anneta kokonaan, ohjelma tulostaa hakuehtoa vastaavat nimet näytölle
49.bas Tulostaa tiedostoon t49.txt autoexec.batin rivit, joissa on set-komento
laske.bas Laskee tiedoston merkkien, rivien ja sanojen lukumäärän. KESKEN!
ellipara.bas Laskee ellipsoidin ja pyörähdysparaboloidin tilavuudet. Lähtötiedot tallennetaan tiedostoon: data.txt, tulokset näytölle/kirjoittimelle/tiedostoon: tulos.txt