Pieni koirasanasto
SUOMI RUOTSI SAKSA NORJA TANSKA ENLANTI
Tyyppi Typ Type Typ,Typus Type
Urosmainen Maskulin Maskulin Maskulinisch Male 
Narttumainen Feminin Feminin Feminin Female
Koko Storlek Storrelse Grösse Size 
Olemus Uttryck Uttrykk Ausdruck Expression
Korkeus Höjd Hoch Hoyde Höhe Height
Pää Huvud Kopf Hode  Kopf Head 
Leuka Käke Kinn Kjeve  Kiefer Jaw 
Poski Kind Wangen Kinn  Backe Cheek
Kuono Nos Fang Snuteparti Fang,Schnauze  Muzzle
Yläleuka Överkäke Overkjeve Oberkifer Upper-jaw
Alaleuka Underkäke Unterkiefer Underkjeve Unterkiefer Under-jaw
Hampaat Tänder Tenner Zähne Teeth 
Leikkaava purenta Saxbett Scherengebiss Saksbitt Scherengebiss Scissors bit
Yläpurenta Överbett Ueberbeissen Overbitt Uberbeisser Overshot
Alapurenta Underbett Vorbeissen Underbitt Unterbeisser Undershot
Korva Öra Ohr  Ore  Ohr  Ear 
Pystyt korvat Ståndöra Ståore Stehohr  Prick ear
Luppakorva Hängöra Hängeohren Hengeore Hängeohr Drop ear
Silmä Öga Öye  Auge  Eye 
Kaula Hals Hals  Hals  Neck 
Selkä Rygg Rucken Rygg Rucken Back
Köyry selkä Karprygg Karpfenrucken Karperygg Karpfenrucken Roach back
Notko selkä Sänkt rygg Senkrucken Svairygg Senkrucken Swayback
Säkä Manke Manke  Widerrist Withers
Lonkka Höft Hufte Höfte  Hufte  Hip 
Häntä Svans Rute Hale Rute  Tail
Hännän kiinnitys Svansansättnig Rutenansatz Haleansettelse Ruteansatz Set on of tail 
Runko Kropp Kropp Körper Body
Ruumiinrakenne Kroppsbyggnad Karpfenrucken Kroppsbygning Konstitution Conformation
Rintakehä Bröstkorg Brystkasse Rumpf  Chest
Kylkiluu Revben Rippenbogen Ribben  Rippen  Ribs 
Raaja Ben Gliedmassen Ben  Bein  Leg
Eturaaja Framben Vorderläufe Framben Vorderbein Fore leg
Takaraaja Bakben Bakben Hinterbein Hind leg
Lapa Skuldra Schulter Skulder Bug,Schulter Shoulder
Pihtikintut Kohasig Kuhaset Kuhhessig Cow-hocked
Kulmaus Vinkling Vinkling Winklung Angulation
Käpälä Tass Pfote Pote  Pfote  Paw,foot
Lantio Kors Kruppe Kryss Kruppe Croup
Polvinivel Knäled Kne  Kniegungen Stifle
Liikunta Rörelser Gangwerk Bevegelse Bewegungen Movements
Peitsaus,tasakäynti Passgång Passgang Passgang Passgang Pace
alkuun
Takaisin SPK:n rotumääritelmä sivulle
tassut